Predavači

Saradnik
mr Nikola Zečević

Nikola Zečević je rođen 26. septembra 1986. godine u Beranama, gdje je stekao osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Osnovne, specijalističke i magistarske studije je završio na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

Na UDG-u je od školske 2013/14. godine bio angažovan na predmetima: Istorija Evrope, Istorija balkanskih odnosa, Istorija diplomatije, Istorija diplomatije Crne Gore, Uvod u geopolitiku, Politički marketing, Akademsko pisanje i retorika. U tom periodu je obavljao funkciju sekretara naučne redakcije časopisa Humanističke studije.

Krajem 2016. godine mu je uručena nagrada za najboljeg mladog naučnika iz oblasti humanističkih nauka od strane Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Dobitnik je nekoliko prestižnih naučno-istraživačkih stipendija, poput Erasmus+ i Visegrad Scholarship Fund, a dodatno je bio i stipendista Ministarstva znanosti Republike Hrvatske; u tom smislu je tokom 2017. godine boravio kao gostujući istraživač na Ekonomskom univerzitetu u Bratislavi (Fakultet za primijenjene jezike), te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Odsjek za povijest). Tokom 2018. godine je boravio kao gostujući istraživač na Karlovom univerzitetu u Pragu (Departman za južnoslovenske i balkanske studije). U aprilu 2019. godine je pohađao predavačku akademiju na Univerzitetu u Salzburgu - PoSIG (Political Science - Integration and Governance). Tokom ljeta 2021. godine je boravio kao gostujući istraživač na Univerzitetu u Beču (Institut za istoriju Istočne Evrope) kao dobitnik OeAD stipendije Vlade Republike Austrije. U julu 2022. godine je pohađao The Global Scholars Academy u Budimpešti, u organizaciji Harvard Law School i Graduate Institute (Geneva).

Od septembra 2018. do septembra 2019. godine radio je kao projektni koordinator i istraživač javnih politika u Centru za monitoring i istraživanje (CeMI).

Od oktobra 2021. do maja 2022. godine obavljao je funkciju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore.

Piše autorske tekstove i kolumne za: Vijesti, Peščanik, The National Interest, Novi magazin...

Učestvovao je na više značajnih međunarodnih konferencija:

1) »The World Order in the 19th Century: Implications for the Present«, Central European University - Corvinus University, Budapest, October 2015;
2) »Security Challenges in the Balkans«, University of Bucharest - New Strategy Center, Bucharest, May 2016;
3) »Balkan Worlds III: Power Networks in the Imperial and Post-Imperial Balkans, 18th - 20th c.«, University of Macedonia, Thessaloniki, October 2016;
4) »Reform and Revolution in Europe, 1917/19: Entangled and Transnational Histories«, University of Tampere, Finland, March, 2017.
5) »Evropa, Balkan i Crna Gora«, CANU - UDG, Podgorica, Crna Gora, oktobar, 2017.
6) »The Western Balkan’s Diversity of Identities: Religion, Language and Education«, Andrássy University - Central European University, Budapest, November, 2017.
7) »ASN European Conference: Nationalism in Times of Uncertainty«, Centre for South-East European Studies - University of Graz, Austria, July, 2018.
8) »Spoljna politika Crne Gore – istorija i savremenost«, CANU - Vlada Crne Gore - UDG, Podgorica, Crna Gora, septembar, 2018.
9) »Petrovački diskursi: Obnova evropske ideje u sjenci populizma«, Hans Seidel Stiftung - UDG - Centar za spoljnu politiku, Petrovac, Crna Gora, oktobar, 2018.
10) »Understanding Identities and Regions - Perspectives on V4 and WB«, Fakultet političkih nauka Sarajevo - Center for European Neighborhood Studies (CENS) - Andrássy Universität Budapest, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, maj, 2019.
11) »Njegoševi dani 8«, Univerzitet Crne Gore (Filološki fakultet), Kotor, Crna Gora, septembar, 2019.
12) »Petrovački diskursi: Evropski izbori u kontekstu razvoja EU i Zapadnog Balkana«, Hans Seidel Stiftung - UDG - Centar za spoljnu politiku, Petrovac, Crna Gora, oktobar, 2019.
13) »Balkan Express: Living together - Tolerance, Coexistence, Reconciliation«, Charles University (Faculty of Humanities) - Czech Academy of Sciences (Institute of Ethnology & Institute of History), Prague, Czech Republic, November, 2019.
14) »History Fest«, Udruženje za modernu historiju - UMHIS, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, jun, 2021.
15) »The Right-Wing Parties and Intellectuals in Interwar South-Eastern Europe«, Institute for Balkan Studies (SASA) / Balkanološki institut (SANU), Belgrade, Republic of Serbia, April, 2022.
16) »Arqus Research Focus Forum: Changing Socities - Dimensions of Europeanization«, Centre for South-East European Studies - University of Graz, Austria, May, 2022.


Objavljeni naučni radovi:

Poglavlja u knjigama izdatim od strane renomiranih svjetskih izdavača:

1) Nikola Zečević (2021), The Njegoš Chapel Versus the Njegoš Mausoleum - The Post-Yugoslav Ethnicization of Cultural Heritage in Montenegro. In: Bădescu G., Baillie B., Mazzucchelli M. (eds) Transforming Heritage in the Former Yugoslavia: Synchronous Pasts. Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76401-2;

2) Nikola Zečević (2021), Europeanising History to (Re)construct the Statehood Narrative: The Reinterpretation of World War One in Montenegro. In: Milošević A., Trošt T. (eds) Europeanisation and Memory Politics in the Western Balkans. Memory Politics and Transitional Justice. Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54700-4_8;

3) Nikola Zečević (2020), Contemporary Language-Naming Practices in the Western Balkans. In: Adam Bence Balazs, Christina Griessler (Ed.) The Visegrad Four and the Western Balkans, Framing Regional Identities. Nomos Verlag, Baden-Baden, Germany. ISBN print: 978-3-8487-5999-6, ISBN online: 978-3-7489-0113-6, https://doi.org/10.5771/9783748901136-231.

Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima sa SSCI ili A&HCI liste:

1) Nikola Zečević (2019), The Russian Revolution and Its Impact on the Idea of Balkan Union (1918-1933): National vs. International, TRAMES - A Journal of the Humanities and Social Sciences, Vol. 23, 3/2019, Estonian Academy of Sciences – University of Tartu, Tallinn, ISSN 14006-0922.

Radovi objavljeni u ostalim međunarodnim i nacionalnim časopisima / zbornicima:

1) Nikola Zečević (2019), Diplomatska aktivnost crnogorskog poslanika Mitra Bakića u Carigradu od 1890. do 1903. godine, Zbornik radova: Spoljna politika Crne Gore – Istorija i savremenost, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, ISSN 978-86-7215-466-5;

2) Nikola Zečević (2018), Medijske interpretacije djelovanja Sabataja Cevija i kripto-jevrejske zajednice Dönmeh na Balkanu, Kultura (158/2018), Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, ISSN 0023-5164;

3) Nikola Zečević (2017), Impact of Nationalism on Language-naming Practices in 19th Century Croatia, Lingua et vita (11/2017), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov, Bratislava, ISSN 1338-6743;

4) Nikola Zečević (2016), Analiza Izvještaja međunarodne istražne komisije Karnegijeve zadužbine za mir o Balkanskim ratovima, 1912-13, Glasnik Odjeljenja humanističkih nauka (3/2016), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, ISSN 2337-0122;

5) Saša Knežević, Nikola Zečević (2015), Multilateralne inicijative na Balkanu u razdoblju između 1995. i 2015. godine, Međunarodne studije (2/15), Centar za međunarodne studije, Zagreb, ISSN 1332-4756.

Prikazi knjga:

1) Nikola Zečević (2017), O identitetu, CANU, Podgorica, 2015., Humanističke studije, 3/2017, Podgorica, ISSN 2337-0718;

2) Nikola Zečević (2015), Žorž-Anri Sutu, Evropa od 1815. do danas, CID, Podgorica, 2015., Humanističke studije, 1/2015, Podgorica, ISSN 2337-0718.


Kontakt:
nikola.zecevic@udg.edu.me

mr Nikola Zečević