Predavači

Docent
Doc. dr Vlatko Ilić

Vlatko Ilić je rođen 1981. godine u Beogradu.

Decembra 2010. godine brani svoju doktorsku disertaciju Strategije opstanka izvođenja uživo u epohi novih medija: Nova teorija pozorišta / teorija novog pozorišta u Srbiji na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i stiče zvanje doktora nauka iz oblasti teorije umetnosti i medija. 2006. godine diplomirao je na katedri za Pozorišnu i radio režiju, kao student generacije Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Od 1999. do 2001. godine pohađa Lester B. Pearson UWC College of the Pacific u Viktoriji, Kanada.

Dobitnik je Specijalne Sterijine nagrade za režiju i autor knjige Uvod u novu teoriju pozorišta (Nolit/Altera, Beograd 2011).

Ilić aktivno deluje na planu savremene teorije umetnosti i medija, kao i umetničke prakse. Objavljuje stručne radove (Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, časopisi: Kultura, Beograd; Filozofska istraživanja, Zagreb; i drugi) i učestvuje na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Među umetničkim radovima izdvaja se njegova postavka „Samog kraja sveta“ Žana Lika Lagarsa na večernjoj sceni „Duška Radovića“ (2006); zatim „The Dracula Project“ grupe autora u produkciji Theatre des Augenblicks iz Beča i Les Subsistance iz Liona (2002/2003); „CODA, muzički teatar“ grupe autora u produkciji Jugokoncerta i Pozorišta na Terazijama u Beogradu (2008); kao i serijal radova realizovan u saradnji sa Vojislavom Klačarom: „Parlamentarna Istorija Korete“ na Belef-u (2007), „Osnivanje III Univerziteta u Kraljivini Koreti“ u Geschwister-Scholl-Haus u Lajpcigu (2008), „Formiranje X Vlade Kraljevine Korete“ u Hebbel Theater u Berlinu (2009) i drugi.

Tokom 2009. i 2010. godine, kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, radi kao saradnik u nastavi na predmetima Estetika i Teorija kulture i istraživač na projektu „Umetnost i mediji u funkciji evropskih integracija: Srbija od 2000. do 2010.“ na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Realizator je naučno-istraživačkog projekta „Teorija izvođačkih činova: od dramskog teatra do društvenih promena“ pri Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica predaje predmete Uvod u umjetnost, Postdramsko pozorište i Vizuelna umjetnost i novi mediji.
Na Humanističkim studijama predaje Istoriju pozorišta.

dr Vlatko Ilić
Predmeti
Kontakt podaci