Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Ivan Mašulović

Ivan Mašulović je rodjen 1972 god. u Nikšiću. Redovni je prof. na Humanističkim studijama, Univerziteta Donja Gorica, na predmetu Nacionalna bezbjednost Crne Gore. Objavio je deset knjiga - u svojstvu autora ili koautora, više recenzija, priručnika i članaka u zemlji i inostranstvu iz oblasti bezbjednosnog menadžmenta, marketinga, međunarodne, nacionalne, privatne i lične bezbjednosti kao i sistemskom suprostavljanju i zaštiti od terorizma, na čemu je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Profesor je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, smjer Kriminalistika i bezbjednost, na predmetima Nacionalna bezbjednost i Sistemi bezbjednosti, kao i na Diplomatskoj akademiji Gavro Vuković. Utemeljivač je istoimenog predmeta na Policijskoj akademiji u Danilovgradu. Gostujući je profesor je na Vojnoj akademiji u Zagrebu, Vojnoj akademiji u Splitu, kao i Ratnoj školi na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu. (Univerzitet odbrane i bezbjednosti).
U višegodišnjoj profesionalnoj karijeri, u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Upravi policije Crne Gore, pored više različitih dužnosti, obavljao je i funkcije načelnika Sektora, Odeljenja i Centra bezbjednosti, načelnika Uprave kriminalističke policije UP-MUP-a RCG, zatim rukovodioca Službe za Informativno- bezbjednosnu i tehničku podršku u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, kao i načelnika Centra Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB). Nakon toga je imenovan za Savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za bezbjednosne integracije. U Ministarstvu odbrane Crne Gore je bio pomoćnik ministra - Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane u dva mandata, sve do dobijanja pozivnice za članstvo u NATO, kada je angažovan na poziciji Savjetnika ministra odbrane za bezbjednosnu i odbrambenu politiku. Nakon toga je proizveden u čin pukovnika VCG, a potom i postavljen na dužnost načelnika Odjeljenja za obavještajno - izvidjačke poslove (G2) u GŠVCG. Pored navedenog, bio je je član nacionalnog Savjeta PZM, Savjeta za NATO, kao i član Upravnog odbora Atlantskog Saveza Crne Gore. Višegodišnji je nacionalni predstavnik u komitetu MONEYVAL (za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma), Savjeta Evrope u Strazburu. Sada obavlja dužnost vojnog atašea - izaslanika odbrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj.


Bibliografija:

1. Opojne droge – I - MUP RCG, H. Novi, 1999 g.
2. Opojne droge – II – MUP RCG, H. Novi, 1999 g.
3. Priprema i mjere lične zaštite pripadnoka službi bezbjednosti, (Zbornik radova za krim. policiju UKP-MUP RCG, Budva, 2000 g.
4. Lična bezbijednost pripadnika službi bezbjednosti – priručnik – Policijska akademija, Danilovgrad, 2002 g.
5. Stres i ulično preživljavanje – priručnik – Policijska akademija, Danilovgrad, 2003 g.
6. Uslužni menadžment i policija, – Zbornik - Policijska akademija, Danilovgrad, 2003 g.
7. Aspekti marketinga u savremenoj policiji – Perjanik br. 7 - Policijska akademija, Danilovgrad, 2005 g.
8. Terorizam i turizam – Perjanik br. 9/10 - Policijska akademija, Danilovgrad, 2006 g.
9. Terorizam, razmjena obavještajnih podataka i saradnja bezbjedonosnih sistema (sa osvrtom na ANB) – Perjanik br. 11 - Policijska akademija, Danilovgrad, 2006 g.
10. Sistem zaštite od terorizma Republike Crne Gore, Monografija, dr.I.Mašulović -Fakultet za Poslovni Menadžment, Bar – Pobjeda, 2007 g.
11. Faktori rizika turističke privrede i terorizam – Perjanik br. 13 - Policijska akademija, Danilovgrad, 2007 g.
12. Osnovi civilne bezbjednosti – udžbenik, (dr.A.Savić, dr.LJ.Stajić, dr.I.Mašulović) -Fakultet za Poslovni Menadžment, Bar – Pobjeda, 2007 g.
13. Uprava za sprečavanje pranja novca – Perjanik br. 14/15 - Policijska akademija, Danilovgrad, 2007 g.
14. Bezbjednosni menadžment – udžbenik, (dr.A.Savić,dr.I.Mašulović) - Fakultet za Poslovni Menadžment, Bar – Pobjeda, 2007 g.
15. Bezbjednosni i uslužni menadžment u policiji – priručnik –Policijska akademija Danilovgrad, Specijal, 2008 g.
16. Menadžment u sistemu bezbjednosti Crne Gore - Perjanik br. 16 - Policijska akademija, Danilovgrad, 2008 g.
17. Stres, (efekti upotrebe vatrenog oružja) i lična bezbjednost –II izdanje, priručnik – Policijska akademija, Danilovgrad, 2008 g.
18. Sistem bezbjednosti Crne Gore i terorizam – Zbornik radova – Revija za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, Budva, 2008 g.
19. Stres i lična bezbjednost -Perjanik br. 17 - Policijska akademija, Danilovgrad, 2008g.
20. Sistem nacionalne bezbjednosti Crne Gore - dr.I.Mašulović, Monografija, -Fakultet za Poslovni Menadžment, Bar – Pobjeda, 2008 g.
21. Bezbednosni menadžment – udžbenik, (dr.A.Savić,dr.I.Mašulović) – Akademija za diplomatiju i bezbednost , Beograd – 2008 g.
22. Efikasnost sistema bezbjednosti Crne Gore – Revija Bezbjednost br.4.Podgorica, 2008g.
23. Terrorism and tourism – Yearbook, Alfa-centar, React – 2008g.
24. Bezbjednost EU - Hrestomatija tekstova, (dr.A.Savić,dr.I.Mašulović),FPM-Bar, 2009 g.
25. Transnacionalne obavještajne službe, EU i antiterorizam, Perjanik br. 18/19 - Policijska akademija, Danilovgrad, 2009 g.
26. Pravo privatne bezbjednosti, - Hrestomatija tekstova, (dr.A.Savić,dr.I.Mašulović), FPM-Bar, 2009 g.
27. Nacionalna bezbjednost i bezbjednost EU - Policijska Akademija Danilovgrad, Podgorica, 2009 g.
38. Sistemi nacionalne bezbjednosti, udžbenik za specijalističke studije, (dr.A.Savić,doc.dr.I.Mašulović) - Fakultet za Poslovni Menadžment, Bar – Pobjeda, 2010 g.
29. Nacionalna bezbjednost Crne Gore - Monografija,-(dr.I.Mašulović) -Fakultet Humanističkih studija UDG, Podgorica – Pobjeda, 2010 g.
30. (Ne)suprostavljenost medija i sluzbi sistema bezbjednosti - (doc..dr.I.Mašulović,mr Renata Brakovic)-Zbornik radova - Medijski dijalozi, b r.10. Istrazvacki mdijski centar, Podgorica, 2011/12 g.
31. Bezbjednost CG I NATO (prof.dr.I.Mašulović,mr Renata Brakovic)- Pobjeda,- 2013 g.
32. Reforma sistema odbrane Crne Gore (prof.dr.I.Mašulović)- MOD Podgorica 2014 g.
33. Unapredjenje sistema odbrane CG i proces euroatlanskih integracija – prof.dr. I.Mašulović , Zbornik skole evroatlantizma,UDG,Humanisticke studije,Podgorica, 2015 g.
34. Hibridni rat kao metod za posticanje politickih ciljeva –,casopis,Bezbjednost, br.9, Euroatlanski savjet, Podgorica, 2015 g.
35. Euroatlanske bezbjednosne integracije nacionalnih sistema bezbjednosti prof.dr.I.Mašulović, prof.dr.A.Savic,prof.dr.D.Crncec,monografija,UDG, Humanisticke studije, 3Mmakarije, Podgorica, 2015 g.
36. Strategija sajber bezbjednosti Crne Gore, Perjanik br. 26 - Policijska akademija, Danilovgrad, 2016 g.
37. EU-Atlantic integration of the security systems / prof.dr. I.Mašulović, prof.dr.A.Savic, prof.dr.D.Crncec, monografija,UDG, Humanisticke studije, 3Mmakarije,Podgorica, 2016 g.
38. EU-Atlantic integration of the security systems – prof.dr. I.Mašulović, časopis Bezbjednost, br.10, Euroatlanski savjet, Podgorica, 2016 g.
39. Komparativni sistemi bezbjednosti i nacionalna bezbjednost Crne Gore, - prof.dr. I.Mašulović monografija, UDG, Humanisticke studije, 3M, Podgorica, 2016/17 g.
40.Comparative security sistems of neighbouring countries – (dr.A.Savić,dr.I.Mašulović) – International Monograf, Unirvezitet Union, FPSP - Beograd – 2018/19 g.

dr Ivan Mašulović
Kontakt podaci