Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Andreja Savić

Završio je Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, na kome je i magistrirao iz oblasti komunikacija i masovnih medija. Doktorirao je na Fakultetu bezbjednosti Univerziteta u Skoplju, Makedonija. Objavio je 12. knjiga u svojstvu autora ili koautora i veći broj naučnih članaka. Bio je predavač, šef katedre i dugogodišnji načelnik Obrazovno-istraživačkog centra na Institutu bezbjednosti u Beogradu, vanredni profesor na Fakultetu civilne odbrane Univerziteta u Beogradu i redovni profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Angažovan je kao spoljni saradnik-gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka na postidiplomskim studijama iz oblasti terorizma i organizovanog kriminaliteta, Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na strukovnim studijama nacionalne bezbjednosti i Fakultetu za poslovni menadžment – oblast civilne bezbjednosti u Baru, Crna Gora. Naučna oblast kojom se bavi je društveno-humanistička, uže polje bezbjednosnih disciplina. U dugoj radnoj karijeri radio je u MUP-u R.Srbije i Institutu bezbjednosti.
Sada je direktor Akademije za diplomatiju i bezbijednost u Beogradu.

dr Andreja Savić
Predmeti
Kontakt podaci