Predavači

Saradnik iz prakse
Zoran Jocović

Zoran Jocović

Rođen 3. maja 1950.godine u Vladičinom Hanu.
Osnovnu školu završio u Pavinom Polju, gimnaziju u Bijelom Polju.
Diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Od avgusta 2016.godine – Ambasador u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore.
Od 2013. godine - Izvanredni i Opunomoćeni Ambasador Crne Gore u Republici Bjelorusija i Republici Kazahstan, na nerizedentnoj osnovi, sa sjedištem u Moskvi.
Od 2012.godine - Izvanredni i Opunomoćeni Ambasador Crne Gore u Ruskoj Federaciji.
Od 2007. do 2012.godine - Načelnik Službe za informisanje, međunarodnu naucnu, kulturnu i tehničku saradnju, u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore.
Od 2003 do 2004.godine - Ambasador u Saveznom ministarstvu inostranih poslova SRJ i Državne zajednice Srbija i Crna Gora.
Od 2001. do 2003. godine - Izvanredni i Opunomoćeni Ambasador SRJ u Republici Irak.

Generalni direktor RTV Crne Gore.
Glavni i odgovorni urednik Radija Crne Gore, pomocnik Glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista “ Pobjeda”, novinar i urednik u dnevnom listu” Pobjeda”, član Savjeta Novinske agencije “Tanjug“.
Glavni i odgovorni urednik radija “ Studentski grad”, studenata BU.

Dobitnik nagrade „Najbolji mladi novinar“ i „ Nagrade za zivotno djelo“ Udruženja novinara Crne Gore.
Književne i stručne prevode objavljivao u časopisima “ Student”, “ Vidici”, “ Stvaranje”, “ Odzivi” Revija “ Ovdje” i dr.
Objavio seriju tekstova ( tokom 2007. i 2008.godine) o EU, stručne priloge o javnoj diplomatiji i pregovaranju u dnevnom listu “ Pobjeda”.
Autor diplomatsko – poslovnog rječnika.
Angažovan je na predmetima Medjunarodno pregovaranje i Diplomatska komunikacija.

Zoran Jocović