Predavači

Saradnik
mr Miloš Burzan

Miloš Burzan je rođen u Podgorici 24. jula 1985, gdje je završio gimnaziju „Slobodan Škerović“. Diplomirao je socijalnu antropologiju i medije na „Goldsmiths College-u“ u Londonu. Dobitnik je stipenidije Švedskog instituta za master program iz studija roda i socijalne antropologije na Univerzitetu u Lundu. Takođe je završio Evropski regionalni master studij demokratije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA) na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji.
Naučna insteresovanja kojima se bavio obuhvataju migracijske politike, izbjeglištvo i državljanstvo, politička teorija, teorije intersekcionalnosti, rodno i seksualno nasilje, obrazovanje za ljudska prava i demokratiju, i kvalitativni metodi. U okviru dva master studija sproveo je dva empirijska istraživanja o izbjeglicama u Švedskoj i Sloveniji. Učestvovao je na više istraživačkih projekata i bio radio u civilnom sektoru i međunarodnim organizacijama u Crnoj Gori.
Na Humanističkim studijama je angažovan kao saradnik na predmetu Istraživanje rata i mira.

mr Miloš Burzan