Obavještenja

Gostujuće predavanje Majkla Kidinga

U okviru Erasmus + projekta Jean Monnet Centar izvrsnosti "Izazovi politike proširenja - evropska vs. kineska diplomatija na Zapadnom Balkanu 2020-2023", studenti UDG-a će imati priliku da prisustvuju online predavanju profesora Majkla Kidinga (Michael Kaeding). Predavanje „The Future of Europe and external differentiation: EU agencies, the Western Balkans and Turkey“ će biti održano u četvrtak, 22. aprila 2021. godine u 18h posredstvom zoom linka:

https://us02web.zoom.us/j/83221834856?pwd=OVhNUzBWenZ4ZjNidjFvMyt4aVZudz09

Meeting ID: 832 2183 4856

Passcode: RdLK6G

Majkl Kiding je profesor za evropske integracije i politiku Evropske unije na Odjeljenju za političke nauke Univerziteta u Duisburg-Essenu u Njemačkoj. Takođe je gostujući saradnik na Evropskom institutu za javnu upravu (EIPA) u Mastrihtu i član Evropskog koledža i njemačko-turskog univerziteta u Istanbulu. Počasni je član odbora TEPSA (Trans European Polici Association) i njen prethodni predsjednik od 2016-2019. Njegovo istraživanje fokusira se na EU integracije i  upravljanje, evropske institucije i tijela.

Predavanje se organizuje u okviru predmeta Politika proširenja EU, na Humanističkim studijama.

Nosilac Jean Monnet Centara izvrsnosti "Izazovi politike proširenja - evropska vs. kineska diplomatija na Zapadnom Balkanu 2020-2023"je Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, dok je UDG jedna od partnerskih institucija na projektu. Više informacija možete naći na sajtu projekta: http://cepeuch.com/.