Obavještenja

PRODUŽENJE KONKURSA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE STUDIJE ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU

Humanističke studije raspisuju Konkurs za upis nove generacije studenata na specijalističkim i magistarskim studijama.

SPECIJALISTIČKE STUDIJE:

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, odnosno studenti koji su osnovne studije upisali zaključno sa studijskom 2016/17. godinom, u skladu sa zakonom.

 

Upis studenata na specijalističke studije moguć je svakim radnim danom do 22.10.2021. godine u terminu od 10-12h u upravi Humanističkih studija.

 

SMJEROVI:

- Spoljna politika i diplomatija

- Evropske institucije i politike

- Međunarodna i nacionalna bezbjednost

- Komunikologija i mediji

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

- Ovjerena kopija Uvjerenja o prethodno završenim osnovnim studijama

- Kopija lične karte

- Dvije fotografije

- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)

- Popunjen prijavni formular, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)

 

NAPOMENA: Prije dostavljanja dokumentacije, studenti se mogu obratiti na e-mail: hs@udg.edu.me, povodom svih detalja koji se tiču nastavnog plana i programa, visine školarine, rokova za uplatu i slično. 

 

MASTER STUDIJE

Pravo prijave na konkurs za upis na dvogodišnje master studije imaju studenti koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka.

Kandidati koji na dan upisa imaju 180 + 60, odnosno 240 ECTS, iz odgovarajuće oblasti nauka, imaju pravo upisa na dvogodišnje master studije uz priznavanje određenog broja ECTS kredita u skladu sa pravilima ekvivalencije na ustanovi visokog obrazovanja.

 

STUDIJSKI PROGRAMI:

  1. Međunarodna politika i bezbjednost sa modulima:

-Međunarodni odnosi

-Evropske politike

-Američke studije

-Balkanske i mediteranske studije

-Međunarodna bezbjednost

-Sajber bezbjednost

 

  1. Rodne studije;

 

  1. Komunikologija i mediji;

 

  1. Politička teorija i politička analiza.

 

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

- Ovjerena kopija Uvjerenja o prethodno završenim studijama

- Kopija lične karte

- Dvije fotografije

- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)

- Popunjen prijavni formular (popunjavanje prilikom prijave).

 

Upis studenata na master studije moguć je svakim radnim danom do 22.10.2021. godine u terminu od 10-12h u Upravi Humanističkih studija. 

Svim kandidatima koji imaju završene osnovne i specijalističke studije odnosno ostvarenih 240 ECTS kredita priznaje se prva godina master studija i upisuju se direktno na drugu godinu.

 

NAPOMENA: Dodatne informacije (u pogledu Nastavnog plana i programa, visine školarine i drugih pitanja) zainteresovani kandidati mogu dobiti putem mail-a: hs@udg.edu.me